ANIMAL: THEGODFATHER

  • Nascimento: 20/12/2011
  • Registro: P192196
  • Proprietário: LUCIMAR LUIZARI VIEIRA BUENO
  • Alojado: Rancho Palomita
VICTORY FLY VM APOLLO VM
SIGNED TO LIBERTY
BRASITA MOON ZO ZEVI CRC
DANCER TORO HES

Lista de Filhos do Garanhão THEGODFATHER

Nome Nasc. Pai Mãe Avô Paterno
THEGOD S RANGER 30/11/-0001 THEGODFATHER JULLY GAMAY LKB SERVULO GAMAY
THEGOD S POWER LVB 09/09/2016 THEGODFATHER HENNA CASH RCH A STREAK OF CASH
EMILY FLY LVB 27/09/2016 THEGODFATHER TOP SERENA TOP FIREWATER
THEGODS PRINCESS LVB 10/10/2016 THEGODFATHER DASH DEE MIRACLE DEAN MIRACLE
THEGOD S BOLT LVB 30/10/2016 THEGODFATHER DASH DEE MIRACLE DEAN MIRACLE
THEGOD S AURORA LVB 15/11/2016 THEGODFATHER ANYTA FISHERS ST FISHERS LEO
THEGOD S CIRO LVB 17/11/2016 THEGODFATHER JULLY GAMAY LKB SERVULO GAMAY
THEGOD S PANDORA LVB 18/11/2016 THEGODFATHER TOP SERENA TOP FIREWATER
THEGOD S LITTLE LVB 19/07/2017 THEGODFATHER BARBIE FAMEFIRE OFV FIRE WATER TA FAME
VICTORY AGAIN LVB 23/08/2017 THEGODFATHER MELODY TRES GUY FRENCHMANS GUY
THE GOLDEN GIRL LVB 02/09/2017 THEGODFATHER HENNA CASH RCH A STREAK OF CASH
THEGOD S QUEEN LVB 25/09/2017 THEGODFATHER GLENDA KING HGASP SHADY KING TIMES EK
THEGOD S GUY LVB 27/10/2017 THEGODFATHER MELODY TRES GUY FRENCHMANS GUY
THE WONDERWOMAN LVB 24/11/2017 THEGODFATHER ROCKETTE TA FAME DASH TA FAME
Jully God S Lvb 02/07/2018 THEGODFATHER Jully Gamay Lkb Servulo Gamay
The Super Star Lvb 01/08/2018 THEGODFATHER ST Shady Lassie Shady Leo
Thegod S Rock Lvb 13/08/2018 THEGODFATHER ST Fifth Blue Shady Leo
Thegod S Heaven LVB 28/09/2018 THEGODFATHER Melody Tres Guy Frenchmans Guy
Thegod S Havana Lvb 30/09/2018 THEGODFATHER Bianca Shady Times El Shady Zorrero
Thegod S Flash LVB 30/10/2018 THEGODFATHER Maria Ta Fame ZD Dash Ta Fame
Thegod S Nala LVB 12/11/2018 THEGODFATHER Henna Cash RCH A Streak Of Cash
SARGENTA DASH 30/12/2018 THEGODFATHER DASH DEE MIRACLE DEAN MIRACLE
Rockete S Return LVB 02/07/2019 THEGODFATHER Rockette Ta Fame Dash Ta Fame
Thegod S Stark LVB 05/07/2019 THEGODFATHER Dash Dee Miracle Dean Miracle
Thegod S Arya LVB 10/07/2019 THEGODFATHER First Lady Times Mr Cash Times
Thegod S Aslan LVB 15/08/2019 THEGODFATHER Dash Dee Miracle Dean Miracle
Thegod S Jon LVB 10/09/2019 THEGODFATHER Maria Ta Fame Dash Ta Fame
The blackpanther LVB 28/09/2019 THEGODFATHER Maria Ta Fame ZD Dash Ta Fame
Karakurt Bigfool OFV 01/10/2019 big holland fool ava black moon 4m SR BLACK MOON WV
Thegod S Spirit LVB 03/10/2019 THEGODFATHER Cinderella Ta Fame Mr Ta Fame
THENUTFLY PLV 31/10/2019 THEGODFATHER CHEST NUT DOC PLV PEPPY THOR DOC IR
Thegod S Lulu LVB 27/11/2019 THEGODFATHER Barbie Famefire OFV Fire water Ta Fame
Thegod S Aladin LVB 16/12/2019 THEGODFATHER ST Shady Lassie Shady Leo
THEGOD S LUNA LVB 04/08/2020 THEGODFATHER JULLY GAMAY LKB SERVULO GAMAY
THEGOD S BILLY LVB 19/10/2020 THEGODFATHER BILINHA RED CASTANHO RED
THEGOD S KEN LVB 28/12/2020 THEGODFATHER BARBIE FAMEFIRE OFV FIRE WATER TA FAME
THEGOD S RICKY LVB 11/10/2021 THEGODFATHER DASH DEE MIRACLE DEAN MIRACLE
THEGOD S NADI LVB 04/12/2021 THEGODFATHER ST CREEK HOBBY TOP CODY